Contact
Contact Home Page>Contact

Beijing Yuerui international Transportation Co.,LTD

ADD: Beijing Chaoyang District Jianguo Road No. 15 Beian1292 5-109room

(TEL):(+86 010)52839250/ 52460691

(FAX):(+86 010)85376049

(E-mail):yueruibj@163.com


 


Beijing Yuerui international transportation CO., LTD